Centralni usisivači icentralno usisavanje

 

SISTEM RADI NEČUJNO • NE VRAĆA PRAŠINU U PROSTORIJE • ČUVA VAŠE ZDRAVLJE

Home > Opis i prednosti

Opis i prednosti sistema centralnog usisavanja

Higijena prostora gde živimo je jedna od najvažnijih momenata za nas koji živimo u kuči, stanu, hotelu ili u bilo kojem drugom objektu. Jedan od načina održavanja te higijene je i usisavanje, a najučinkovitiji efekat daje centralni usisivač, koji vam upravo nudimo.

Motor centralnog usisivača se montira u vanjskoj prostoriji (garaža, podrum ili sl.). Po razrađenom planu se postave utičnice po prostorijama u kojima će se usisavati. Do utičnica vode cevi prečnika 50 mm zajedno sa električnim kablovima za struju. Ovo je potrebno zato jer se u momentu kada se utakne cev za usisivanje u utičnicu, uključuje se motor centralnog usisivača i tako bez posebnog uključivanja usisivača možete koristiti isto. Isklučivanje se vrši vađenjem cevi iz utičnice.

Rebrasto crevo za usisavanje je izuzetno lako, prema tome lako je i za korišćenje. Rebra mu daju čvrstinu i elastičnost pri radu. Dužina creva je 9 m sa čvrstim dodacima na krajevima. Odmah se postavlja pitanje koliko utičnica treba da bude u jednoj prostoriji? - Zavisi od veličine i rasporeda prostorije. Ali naše iskustvo je da ne treba više od 3 utičnice u jednoj prostoriji.

Dobro planiran i instaliran sistem centralnog usisivača na svakoj tačci usisavanja daje istu snagu. Detaljne informacije o planiranju, montiranju i korišćenju centralnog usisivača možete dobiti u katalogu prizvoda.

Održavanje sistema je veoma lako. Jedino što treba da uradite da godišnje 2-3 puta ispraznite posudu za sakupljanje prašine. Filtar centralnog usisivača je samočisteći.

Prednosti naspram klasičnih usisivača su:

  • smanjena buka
  • očuvanje zradvlja korisnika
  • veća higijena prostora
  • uklonjeni nedostaci klasičnih usisivača
  • bolja investicija

Smanjena buka

Verovatno znate koju buku proizvodi klasični usisivač, i prilikom usisavanja. Sa centralnim usisivačem možete raditi u bilo koje doba dana a da pri tome ne smetate nikome - koji se eventualno odmaraju ili rade. Sve to možete zahvalitit tome što je motor usisivaca smešten u velikoj razdaljenosti od mesta usisavanja.

Očuvanje zdravlja korisnika

Važno je očuvanje zravlja ne samo onih koji borave u prostorijama već i onih, koji rade sa usisivačima. Za razliku od tradicionlanih usisivača kod centralnih usisivača nema prašine u prostoriji u kojem se radi jer sva nečistoća odmah biva prebačena van objekta u kojem se radi, odnosno usisava. Treba znati da kod klasičnih usisivača otprilike 25% usisane prašine se vraća u prostoriju, dok kod centralnih usisivača taj procenat je skoro 0%.

Veća higijena prostora

Filtar velike površine koji ne umanjuje jačinu usisavanja a osim toga razdvaja sitne i krupne čestice prašine - sitne čestice prašine izbacuje izvan prostora. Jedan od velikih problema je alergija na kućnu prašnu korisnika usisivača, odnosno osoba koje se nalaze u prostorijama za vreme usisavanja ili odmah posle usisavanja. Aergije izazvane kroz mikroprašinu koja ostaje u našim sobama posle usisavanja sa konvekcionalnim usisivačima su kroz bezbrojna istraživanja dokazana. Sa centralnim usisivačem ovi neželjeni nedostaci klasičnih usisivača praktični nestaju.

Uklonjeni nedostaci klasičnih usisivača

Uklonjene su poteškoće od klasičnog (pokretnog) usisivača, kao što je nošenje, vučenje pri korišćenju, poteškoće pri korišćenju u malim, uskim prostorijama.

Bolja investicija

Prvi troškovi su veći nego kod klasičnih usisivača ali se investicija veoma brzo isplati. Filtar se menja svakih 6 meseci, najlonske vreće, koje su velikog kapaciteta, menjaju se svaka 3-4 meseca.

Slika
Slika
Slika