Centralni usisivači icentralno usisavanje

 

SISTEM RADI NEČUJNO • NE VRAĆA PRAŠINU U PROSTORIJE • ČUVA VAŠE ZDRAVLJE

Wolly2®

Karatkeristike i prednosti

Centralni usisivači Wolly2 je dizajniran i izveden u saglasnosti sa svim važećim regulativama i Evropskim direktivama, ali sa velikom funcionalnošću, racionalizacijom prostora, snagom i lakoćom upotrebe.

DODATNE FUNKCIJE:

  • Vazdušni ispust može biti frontalni ili prenosni
  • Moguća konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane
  • Soft start sistem za smanjenje potrošnje motora za vreme faze paljenja
  • Kertridž filtera klase L, poliester, može da se pere
  • Mikrofiber kesa za filtriranje, kapacitet 12 l
  • Prekidač na ventilu vakuma za zaštitu motora
  • Električni monofazni motori sa četkama i direktnim hlađenjem
  • Sigurnosni senzor za temperaturu koji štiti motor sa automatskim zaustavljanjem u slučaju nekog problema.
Slika
Slika

Centralni usisivač Wolly2 se može postaviti skoro svugde. Zahvaljujući lakoj pre-instalaciji uvek je moguće naći pravo mesto za instalaciju. Sa svojim diskretnim i esencijalnim dizajnom ova centralna jedinica usisivača nigde nije na pogrešnom mestu.

TABELA ASORTIMANA ZA 1 RUKOVAOCA ODJEDNOM

Ugradna jedinica centralnog usisivača Wolly2 je dizajnirana za instalaciju unutra kao i napolju. Moguća je konekcija sa cevima dimenzija 40 mm (sa maksimalno 3 otvora), 50 mm ili 2”. Vazdušni ispust se može sprovesti frontalno.

Slika

SPECIJALNA PRE-INSTALACIJA WOLLY2

Kompletan pre-instalacioni set za sistem centralnog usisivaća sa centralnom jedinicom Wolly2 u ugrađenoj verziji (sa kutijom i vratima) i instalacioni materijal za tri utičnice (50 mm cevi).

Slika
Slika

INSTALACIONA REŠENJA

Slika