Centralni usisivači icentralno usisavanje

 

SISTEM RADI NEČUJNO • NE VRAĆA PRAŠINU U PROSTORIJE • ČUVA VAŠE ZDRAVLJE

Home > Modeli i sistemi > Profesionalna upotreba > Tecno Star Dual Power®

Tecno Star Dual Power®

Karatkeristike i prednosti

TEHNIČKE OSOBINE

Centralni usisivači Tecno Star Dual Power serije su dizajnirani i izvedeni u saglasnosti sa svim važećim regulativama i Evropskim direktivama. Ističu se velikom funcionalnošću, snagom i izuzetnom lakoćom upotrebe.

DODATNE FUNKCIJE:

 • Moguća konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane
 • Programski računar za ciklus održavanja sa zasebnim softverom koji može da prikaže kada treba prazniti kontejner za prašinu, kada treba čistiti kertridž filtera i kada treba izvršiti održavanje motora
 • Zvučna izolacija odejka za motor
 • Kertridž filtera u klasi filtera L, od poliestera, pere se vodom
 • Kontejner za prašinu velikog kapaciteta sa točkovima koji olakšavaju rukovanje
 • Električni monofazni motori sa četkama i direktnim hlađenjem
 • Sigurnosni senzor za temperaturu koji štiti motor sa automatskim zaustavljanjem u slučaju nekog problema.
Slika

UŠTEDA ENERGIJE
Jedinica može da radi sa 7% uštede energije sa istom usisnom snagom.

UDOBNOST INTEGRISANE UTIČNICE
Korisno je za čišćenje površina i predmeta koji se nalaze blicu jedinice centralnog usisivača (dostupna sa ciklonskim filtriranjem)

PAMETNI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE (PRILAGODLJIV KORISNIKU)
TECNO Star Dual Power jedinica centralnog usisivača pruža isti napredni paket elektronskog i softverskog upravljanja dostupnog u novoj Tecno R-evolution seriji; uključuje mnoga različita sigurnosna podešenja Sistem Air-a, ali prilagodljiva krajnjem korisniku radi obezbeđenja veoma lakog procesa održavanja.

OPCIONI PRIKLJUČAK ZA SAMOČIŠĆENJE
Tecno Star Dual Power jedinica je pripremljena za nadogradnju opcionog priključka za samo-čišćenje, bilo tokom instalacione faze ili kasnije, bez potrebe za daljnje operacije.

TABELA ASORTIMANA ZA DO 2 RUKOVAOCA ODJEDNOM

TECNO Star Dual Power jedinica se preporučuje za instalaciju u stambene objekte sa maksimalnom površinom za čišćenje od 450 m², mrežu cevi sa prečnikom 50/63 mm, i utičnicama za prašinu sa prečnikom od 63 mm.

DODATNE KARAKTERISTIKE

 • Ekstremna pouzdanost zahvaljujući prekidaču ventila vakuma i Soft Start električnoj ploči, koji sprečava da motor radi u kritičnim uslovima
 • „Turbo“ funkcionalno dugme za pokretanje oba motora sa samo jednim korisnikom
 • Displej lak za korišćenje
 • Baza presvučena sa meterijalom otpornim na udare
 • Metalni kontejner za prešinu sa specijalnim lakootvarajućim priključkom i mekanom drškom.
Slika
Slika
Slika

PODEŠAVANJE CENTRALNE JEDINICE

Centralna jedinice ne zahteva nikakvo posebno podešavanje. Pored toga neophodno je proveriti da li prostor, gde će centralna jedinica biti postavljena, odgovara sa minimalnim potrebnim uslovima:

 • čvrsta i u potpunosti ravna horizontalna podloga
 • površina ne treba da bude predmet vibracije.

Veoma je važno da površina na koju se instalira centralni usisvač ne bude u lošem stanju, da bi se izbeglo da centralna jedinica postane nestabilna.

POVEZIVANJE SA MREŽOM CEVI

Povezivanje sa mrežom cevi i vazdušnom ventilacijom se može postaviti i na levoj i na desnoj strani centralne jedinice usisivača.

Slika