Centralni usisivači icentralno usisavanje

 

SISTEM RADI NEČUJNO • NE VRAĆA PRAŠINU U PROSTORIJE • ČUVA VAŠE ZDRAVLJE

Tecno Style®

Karatkeristike i prednosti

Centralni usisivači Tecno Style serije su proizveden od plastičnog materijala, polipro-pilena i ABS-a tako da su otporni na atmosferske uticaje. Dizajnirani su i izvedeni u saglasnosti sa svim važećim regulativama i Evropskim direktivama, sa velikom funcionalnošću, snagom i kapacitetom.

DODATNE FUNKCIJE

  • Servisni otvor
  • Moguća konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane
  • Kertridž filtera klase L, poliester, može da se pere
  • Prekidač na ventilu vakuma za zaštitu motora
  • Zvučna izolacija odejka za motor (nivo zvuka centralne jedinice usisivača ispod 70 dB)
  • Električni monofazni motori sa četkama i direktnim hlađenjem
  • Soft start sistem za smanjenje potrošnje motora za vreme faze paljenja
  • Dvostruka zaštita elektronskih kontrolnih ploča sa osiguračima na glavnom i sekundarnom kolu
  • Sigurnosni senzor za temperaturu koji štiti motor sa automatskim zaustavljanjem u slučaju nekog problema
  • 12 V dc snaga u ventilu utičnice

TEHNIČKE OSOBINE

Slika

TABELA ASORTIMANA ZA 1 RUKOVAOCA

Centralna jedinica usisivača može da koristi jedan korisnik. Centralna jedinica usisivača treba da bude izabrana prema površini koju treba čistiti, da bi se obezbedio duži vek trajanja I najbolji učinak tokom vremena.

Postoji mogućnost dodavanja daljinskog kontrolnog panela radi lakšeg ciklusa održavanja central jedinice usisivača.

Slika
Slika

1) Odlična pouzdanost, zahvaljujući prekidaču na ventilu vakuma koji izbegava rad motora u kritičnim uslovima.
2) Servisni otvor, koristan za čišćenje površina oko jedinice usisivača.
3) Moguća konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane.
4) Novi koncept jedinice, sa silizovanim izgledom i izdržljivim telom.

Slika
Slika