Centralni usisivači icentralno usisavanje

 

SISTEM RADI NEČUJNO • NE VRAĆA PRAŠINU U PROSTORIJE • ČUVA VAŠE ZDRAVLJE

Home > Modeli i sistemi > Upotreba u domaćinstvu

Modeli i sistemiUpotreba u domaćinstvu

Motor centralnog usisivača se montira u vanjskoj prostoriji (garaža, podrum ili sl.). Po razrađenom planu se postave utičnice po prostorijama u kojima će se usisavati. Do utičnica vode cevi prečnika 50 mm zajedno sa električnim kablovima za struju. Ovo je potrebno zato jer se u momentu kada se utakne cev za usisivanje u utičnicu, uključuje se motor centralnog usisivača i tako bez posebnog uključivanja usisivača možete koristiti isto. Isklučivanje se vrši vađenjem cevi iz utičnice.

Rebrasto crevo za usisavanje je izuzetno lako, prema tome lako je i za korišćenje. Rebra mu daju čvrstinu i elastičnost pri radu. Dužina creva je 9 m sa čvrstim dodacima na krajevima.

Odmah se postavlja pitanje koliko utičnica treba da bude u jednoj prostoriji? To zavisi od veličine i rasporeda prostorije. Ali naše iskustvo je da ne treba više od 3 utičnice u jednoj prostoriji. Dobro planiran i instaliran sistem centralnog usisivača na svakoj tačci usisavanja daje istu snagu. Detaljne informacije o planiranju, montiranju i korišćenju centralnog usisivača možete dobiti u katalogu prizvoda.

Održavanje sistema je veoma lako. Jedino što treba da uradite da godišnje 2-3 puta ispraznite posudu za sakupljanje prašine. Filtar centralnog usisivača je samočisteći.

Slika
Slika
Slika
Slika

Tecno R-evolution®

TEHNOLOŠKO SRCE SA 10 NOVIH OSOBINA ZA 10 PREDNOSTI

Centralni usisivač Tecno R-evolution® je popularni usisivač za upotrebu u kućama, vilama, apartmanima i prodavnicama. Ističe se smanjenom potrošnjom energije i velikom efikasnošću. TECNO R-evolution je jedini centralni usisivač na svetu koji dozvoljava da birate između dve vrste filtriranja na istom modelu.

Dalje...
Slika

Tecno Style®

ZA UPOTREBU U KUĆAMA, VILAMA, APARTMANIMA, PRODAVNICAMA

Centralni usisivači Tecno Style serije su proizveden od plastičnog materijala, polipro-pilena i ABS-a tako da su otporni na atmosferske uticaje. Dizajnirani su i izvedeni u saglasnosti sa svim važećim regulativama i Evropskim direktivama, sa velikom funcionalnošću, snagom i kapacitetom.

Dalje...
Slika

Wolly2®

IDEALAN ZA STANOVE I APARTMANE U STAMBENIM ZGRADAMA

Centralni usisivači Wolly2® je dizajniran i izveden u saglasnosti sa svim važećim regulativama i Evropskim® direktivama, ali sa velikom funcionalnošću, racionalizacijom prostora, snagom i lakoćom upotrebe.

Dalje...